Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018

Tên file: TB-1040-vv-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-Gd-dt-nh-2017-2018-1.pdf
Tải về
Tên file: TB-1040-vv-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-Gd-dt-nh-2017-2018.pdf
Tải về

      UBND THỊ XÃ BÌNH MINH

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:  1040/TB-PGDĐT

Bình Minh, ngày  24  tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Năm học 2017 – 2018

Căn cứ Kết quả biên bản thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2017 – 2018 của Sở Nội vụ Vĩnh Long.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bình Minh thông báo đến toàn thể các đơn vị trường học Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, các đối tượng có nhu cầu  tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Bình Minh năm học 2017 – 2018, như sau:

  1. Chỉ tiêu tuyển dụng năm học 2017 – 2018
  2. Đối với bậc Mầm non:

Giáo viên dạy lớp: Tuyển 19 chỉ tiêu.

  1. Đối với bậc Tiểu học: Tuyển 17 chỉ tiêu, gồm:

Giáo viên dạy lớp: Tuyển 06 chỉ tiêu.

– Giáo viên chuyên Tiếng Anh: Tuyển 07 chỉ tiêu.

– Giáo viên chuyên Tin học: Tuyển 01 chỉ tiêu.

– Nhân viên Thư viện: Tuyển 03 chỉ tiêu.

  1. Đối với bậc THCS: Tuyển 06 chỉ tiêu, gồm:

– Môn Tin học: Tuyển 03 chỉ tiêu.

– Nhân viên Thiết bị: Tuyển 02 chỉ tiêu.

– Nhân viên Thư viện: Tuyển 01 chỉ tiêu.

  1. Thời gian phát hành hồ sơ tuyển dụng

– Bắt đầu ngày: 28/7/2017 đến hết ngày 18/8/2017.

– Nơi phát hành hồ sơ: Bộ phận Văn thư – Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã (Lầu 2 – Trung tâm hành chính thị xã Bình Minh).

– Hồ sơ tuyển dụng: 15.000đ/1 bộ

  1. Nhận hồ sơ tuyển dụng

– Kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2017 đến hết ngày 18 tháng 8 năm 2017;

– Cá nhân tuyển dụng trực tiếp nộp hồ sơ (không nhận gửi nộp thay);

– Hồ sơ phải ghi đầy đủ các chi tiết theo quy định và ghi số điện thoại ngoài phong bì để tiện liên lạc.

– Nơi nhận hồ sơ: Bộ phận Tổ chức – Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã (Lầu 2 – Trung tâm hành chính thị xã Bình Minh).

Lưu ý:

– Thông báo này được đăng trên Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo: pgdtxbinhminh.edu.vn  và niêm yết tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bình Minh.

– Những hồ sơ không được tuyển dụng năm học 2017 – 2018 sẽ được huỷ bỏ, không trả lại và không được tính cho xét tuyển lần sau.

  1. Thời gian sát hạch

– Trong khoảng thời gian từ 01/9/2017 đến ngày 14/9/2017.

Trên đây là nội dung thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2017 – 2018, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ Bộ phận Tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bình Minh để được hướng dẫn thêm./.

 

 

Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

– Website của Phòng GDĐT thị xã;

– Niêm yết tại Phòng GDĐT thị xã;

– Lưu Hồ sơ tuyển dụng.