THÔNG BÁO THỜI GIAN DỰ BỐC THĂM BÀI DẠY THI SÁT HẠCH VIÊN CHỨC 2018-2019

Phòng GD-ĐT thị xã Bình Minh thông báo đến các thí sinh có tên trong danh sách dự sát hạch viên chức năm học 2018-2019 đến Phòng GD-ĐT thị xã Bình Minh vào lúc 14 giờ, ngày 6/12/2018 (thứ năm) để bốc thăm bài dạy và khi đi thí sinh mang theo 500.000 ngàn đồng để nộp lệ phí thi