Ký kết thi đua – Khối thi đua số 4

Ngày 15/10/2012, tại TTGDTX Bình Minh dưới sự chứng kiến của Ông Phạm Văn Hồng – Phó GĐ Sở GD-ĐT. Khối thi đua số 4 bao gồm 8 trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện – thành phố, trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật đã ký kết thi đua năm học 2012 – 2013.

Tại lễ ký kết các thành viên khối thi đua số 4 đã bầu  trung tâm GDTX Bình Minh làm trưởng khối và 02 phó khối là trung tâm GDTX Bình Tân và Trà Ôn.