Đại hội công đoàn cơ sở phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bình Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9 năm 2017 tại phòng hợp số 7. Công đoàn cơ sở phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đến dự Đại hội Công đoàn cơ sở của phòng lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 có ông Lương Phi Hùng chủ tịch LĐLĐ thị xã Bình Minh và  17 đại biểu là đoàn viên công đoàn phòng GD-ĐT.

Tại Đại hội: Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn  nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Phương hướng nhiệm kỳ tới 2017-2022

Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn cơ sở Nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó Công đoàn phòng luôn đồng hành, chia sẻ những khó khăn với Ban Lãnh đạo phòng giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành lần III nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 đồng chí. Sau phiên họp thứ nhất của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra các chức danh sau:

  1. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch
  2. Đồng chí Nguyễn Tấn Sơn– Phó Chủ tịch
  3. Đồng chí Lê Thị Tím – Ủy viên BCH (Trưởng Ban nữ công)

Tại Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong Nhiệm kỳ 2017-2022 với sự thống nhất của 100% đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội

 

Đồng chí Lương Phi Hùng chủ tịch LĐLĐ thị xã Bình Minh phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Lương Phi Hùng chủ tịch LĐLĐ thị xã Bình Minh phát biểu chỉ đạo


Ban thư ký

Ban thư ký


BCH công đoàn phòng GD-ĐT thị xã Bình Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

BCH công đoàn phòng GD-ĐT thị xã Bình Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022