Cử cán bộ học tập mô hình trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

Từ ngày 7/7/2017 đến 8/7/2017 Đoàn CBQL của thị xã Bình Minh đã tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại trường Tiểu học Phước Thắng thuộc Thành phố Vũng Tàu.
Tại đây, Đoàn đã được BGH trường Tiểu học Phước Thắng  chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức quản lý  nhà trường với quy mô lớn (73 lớp với 130 CBGV-CNV), mô hình tổ chức bán trú 3 trong 1 (ăn-ngủ-học tại chỗ), huy động nguồn lực xây dựng hồ bơi nhân tạo để tổ chức dạy bơi cho học sinh.

Qua đó CBQL thị xã Bình Minh đã đúc kết được một số kinh nghiệm quý báu trong công tác thực tế tại đơn vị

Hình ảnh tham quan học tập trường Tiểu học Phước Thắng xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2

Hình ảnh tham quan học tập trường Tiểu học Phước Thắng