Cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Bình Minh
TRƯỞNG PHÒNG
Họ và tên:  Lê Văn Thời  le van thoi_001
Năm sinh: 09/07/1961
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Giáo dục
Trình độ chính trị: Cử nhân
     
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Họ và tên: Nguyễn Bá Truyền  nguyen ba truyen
Năm sinh: 03/9/1965
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Tiểu học
Trình độ chính trị: Trung cấp

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Họ và tên: Nguyễn Thế Dân
nguyen the dan
Năm sinh: 25/02/1968
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Hóa
Trình độ chính trị: Cao cấp