Đại hội công đoàn cơ sở phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bình Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9 năm 2017 tại phòng hợp số 7. Công đoàn cơ sở...

Kết quả tuyển dụng viên chức của Phòng GD-ĐT thị xã Bình Minh năm học 2017-2018

Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018

Ngày 11/8/2017, Sở GD-ĐT Vĩnh Long hội nghị tổng kết năm học 2016- 2017 và đề ra phương hướng nhiệm...

Thị xã Bình Minh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2017

Ngày 20/7/2017, đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long (theo Quyết định số 577/QĐ-SGDĐT ngày...

RAINBOW