Hoạt động thể dục thể thao trường học thị xã Bình Minh năm 2018

Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2017

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bình Minh tham gia Hội thi “Em yêu lịch sử Việt Nam” năm học 2017-2018 do Sở GD-ĐT Vĩnh Long tổ chức

Phòng GD-ĐT thị xã Bình Minh tổ chức hội thi HKPĐ thị xã Bình Minh lần IX năm 2018

RAINBOW